Egen mark

JAG KÖR FYRHJULING PÅ MIN EGEN MARK

DÅ GÄLLER DET HÄR

 

Terrängkörningslagen

 

Sker körningen inom ramen för brukandet av marken får körning göras om rätt utbildning finns.

Görs körningen exempelvis för att komma ner till sjön för att fiska eller bada är körningen förbjuden.

Skall fyrhjulingen användas vid jakt är det bara vid utkörning av fällt vilt ut till närmsta farbara väg det får ske.

 

 

Vad säger då lagen

 

Terrängkörning ingår inte i allemansrätten och det är enligt terrängkörningslagen (1975:1313) förbjudet att köra på barmark. Det finns en del undantag från förbudet, bland annat för jord- och skogsbruk samt vid vissa särskilda situationer.

Terrängkörningsförbudet gäller alla, såväl markägare som allmänhet, och oavsett om det finns förbudsskyltar eller inte.

En markägare har alltså inte alltid rätt att köra på sin egen mark, utan endast om detta sker i samband med jord- eller skogsbruk eller annat undantag. Terrängkörningslagen är till för att skydda naturen mot skador och minimera störningen på djurliv och friluftsliv. Lagen ger även skydd åt vissa näringar som jord- och skogsbruket.

Tänk på att det är du som kör som har ansvaret för att följa lagarna och att undvika att skada eller störa enskilda eller allmänna intressen.

FYRHJULING.NU är en sida för enbart information

Copyright @ All Rights Reserved