Regler

JAG KÖR MIN FYRHJULING PÅ FRITIDEN

DÅ GÄLLER DET HÄR

 

FRITIDSKÖRNING FÅR ENDAST SKE PÅ VÄG OCH MOTORSPORTSOMRÅDE MEN INTE I TERRÄNG.

 

Väg

Enligt förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

 

1.En sådan väg, gata, torg och annan led

eller plats som allmänt används för trafik

med motorfordon,

 

2. en led som är anordnad för cykeltrafik,

och

 

3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt

1 eller 2

 

Terräng

Enligt förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Terräng- Ett område som inte är väg.

 

JAG KÖR FYRHJULING I JOBBET

DÅ GÄLLER DET HÄR

 

Förarbevis

Beroende på vilka arbetsuppgifter arbetstagaren har med terränghjulingen kan utbildning enligt TSFS 2010:80 7kap. (lagen om utbildning för förarbevis på terränghjuling) vara tillräckligt eller så behövs en fördjupning.

Terrängkörkort

Vid yrkesmässig användning som innehåller körning i avancerad terräng behövs en fördjupning. Det sker vanligen enligt en läroplan som innehåller:

 

•Teori (lagar och förordningar).

•Körning grunder i körgård/bana.

•Tillämpad och avancerad terrängkörning.

•Säkerhet och körekonomi.

 

Arbetsgivaren behöver bedöma om arbetsuppgifterna är sådana att det finns behov av den mer avancerade utbildningen eller om förarutbildning enligt TSFS 2010:80 är tillräckligt.

 

Avancerad terräng

Exempel där sannolikt den fördjupade utbildningen behövs är inför arbete i ledningsgator, i skog med svåra passager av diken, och branta lutningar etc.

 

 

VAD SÄGER ARBETSMILJÖVERKET OM ANVÄNDNING AV FYRHJULING

 

Terränghjulingen är en utrustning med särskilda risker enligt 15 § i AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning och därmed ska arbetsgivaren enligt 16 § ha dokumentation över arbetstagarens praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning.

FYRHJULING.NU är en sida för enbart information

Copyright @ All Rights Reserved